Nazismen, motståndet och lokalpressen i Laholm med omnejd 1933–1945

Hur utbredd var nazismen och pronazismen i Laholm med omnejd före och under andra världskriget? Vilka nazistiska och pronazistiska partier och organisationer var representerade? Hur förhöll sig lokaltidningarna till nazismen och Nazitysklands framfart? Och vad visste den sydhalländska allmänheten, eller hade goda möjligheter att känna till, om utvecklingen i Tyskland, om kriget och Förintelsen? Detta och mycket mer undersöker författaren i Nazismen, motståndet och lokalpressen i Laholm med omnejd 1933–1945 – ett tidigare oskrivet kapitel i Laholms kommuns historia.

(Utgiven av Bokhandeln Laholm, november 2022.)

Några recensionscitat

»Linus Hertley-Lundbergs bok är ett mästerverk i sin enkelhet. Han lindar inte in eller komplicerar utan berättar sin historia utan onödiga krumbukter. […] Alla borde läsa Linus Hertley-Lundbergs bok.«
Laholms Tidning

»Köp och läs.«
– Lars M Andersson, historiker

»Hans stora gärning är att han visserligen bara riktat sökarljuset mot en enskild kommun och ändå belyser något centralt i hur hela landet reagerade och agerade inför nazismens uppgång och fall. Därigenom har han gjort oss alla en kollektiv tjänst, och boken förtjänar en stor och nationell läsekrets.«
– Per Grankvist, journalist och chefredaktör för Vad Vi Vet

Boken säljs på följande ställen

Bokhandeln Laholm, Höganäs bokhandel, Bjäre bokhandel (Båstad) och Akademibokhandeln Halmstad city.

Press

• Recension och ledartext i Laholms Tidning (december, 2022)
• Arbete-pågår-reportage i Hallandsposten (september, 2021)
• Intervu i Hallandsposten (november, 2022)
• Intervju i Laholms Tidning (november, 2022)
• Intervju i P4 Halland (nerklippt version av studiointervju den 28 november kl. 11.10 cirka)


Beskakungen

En sällsam bok om malörtsbrännvin, dess samtid och historia. En dryck lika hatad som den är älskad.

Utgiven av Bokhandeln Laholm, 2017.

Press

• Reportage i Hallandsposten
• Intervju i P4 Halland

Boken säljs på följande ställen
Akademibokhandeln Halmstad centrum
Antikvariat Samlaren, Simrishamn
Bjäre Bokhandel, Båstad
Bokhandeln Laholm
Flygstadens Bokhandel, Halmstad
Höganäs Bokhandel


Laholm – samlade skrönor och saltade sanningar

Laholm – samlade skrönor och saltade sanningar

SLUTSÅLD
Utgiven av Bokhandeln Laholm.
Boken blev Bokhandeln Laholms mest sålda bok 2015.

Press

• Reportage i Hallandsposten
• Reportage i Lokaltidningen Båstad-Laholm
• Intervju i P4 Halland


Biografverksamheten i Laholms stad 1897–1939 (Ale)

Artikel i Ale, nr 2–3, 2019.

»Ale har trots sina vida disciplinramar inte tidigare haft något inslag som handlat om biograf- och filmhistoria. I denna artikel får vi ta del av författarens beskrivning av hur ett nytt »förlustelsemedel» – filmen – 1910 gjorde sitt intåg i en mindre, erkänt kulturmedveten stad, Laholm. Han följer sedan utvecklingen fram till 1939 med vissa smärre nedslag också i nutid.
Red.«

Tidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening i samverkan med Historiska museet vid Lunds universitet. Beställ via info@tidskriftenale.se (eller mejla mig, lundberglinus@gmail.com)

Press

• Reportage i Hallandsposten