(URVAL)

Kommunikatör på Laholms kommun (Kultur/Turism) och Teckningsmuseet.

– Har gett ut två böcker på förlaget Bokhandeln LaholmLaholm – samlade skrönor och saltade sanningar (2015) och Beskakungen (2017). Den förstnämnda blev Bokhandeln Laholms mest sålda bok 2015, den andra deras näst mest sålda bok 2017.

– Fick artikeln »Biografverksamheten i Laholms stad 1897–1939« publicerad i den historiska tidskriften Ale sommaren 2019 (temanummer om Halland). Artikeln är den första i tidskriftens historia som avhandlar filmhistoria.

– Tilldelades Knutsgillet i Laholms/Kirke Ralphs minnesfonds kulturstipendium 2019.

– Sitter med i redaktionen och skriver artiklar för Magasin Laholm

Producent och programledare (ihop med Jonas Heintz) för »Podcast Laholm«, en intervjuserie i samarbete med Hallandsposten.

Animatör och illustratör för Magnus Ugglas krogshow Magnus den Store (totalt 150 000 besökare)

Illustrerade den publika kartan över Laholms Stadspark. Kartan, som andas mer expressionism än realism, används i all marknadsföring samt till skyltar inne i parken.

Musiker med eget band i föreställningen Blow up på Malmö Stadsteater.

Fil.kand i Filmvetenskap (biämnen: Konstvetenskap, Idé- och lärdomshistoria).