(URVAL)

Kommunikatör på Laholms kommun (kultur- och turismenheten och förvaltningens krisstab) och Teckningsmuseet.

• Skrev boken ”Nazismen, motståndet och lokalpressen i Laholm med omnejd 1933–1945” som gavs ut i november 2022 på förlaget Bokhandeln Laholm.

Skribent och krönikör på Magasin Laholm. (Upplaga: 15 000–30 000 ex.)

• Min artikel »Biografverksamheten i Laholms stad 1897–1939« publiceras i den historiska tidskriften Ale sommaren 2019. (Artikeln är den första i tidskriftens historia som avhandlar filmhistoria.)

• Tilldelades Knutsgillet i Laholms/Kirke Ralphs minnesfonds kulturstipendium 2019.

• Skrev boken Beskakungen som gavs ut på förlaget Bokhandeln Laholm sommaren 2017. (Boken blev Bokhandeln Laholms näst mest sålda bok 2017.)

Illustrerade den publika kartan över Laholms Stadspark. Kartan, som andas mer expressionism än realism, används i all marknadsföring samt till skyltar inne i parken. (2015)

• Skrev boken Laholm – samlade skrönor och saltade sanningar som gavs ut på förlaget Bokhandeln Laholm hösten 2015. (Boken blev Bokhandeln Laholms mest sålda bok 2015.)

• Fick äran att hålla årets luciatal på Stortorget i Laholm den 13 december 2015.

• Producent och programledare (ihop med Jonas Heintz) för »Podcast Laholm«, en intervjuserie i samarbete med Hallandsposten. (2014)

• Animatör och illustratör för Magnus Ugglas krogshow Magnus den Store. (Totalt 150 000 besökare.) (2013)

• Musiker med eget band i föreställningen Blow up på Malmö Stadsteater. (2011)

 Pris för bästa film, klipp, foto och musik vid Östergötlands kortfilmsfestival i Norrköping (2002)

• Fil.kand. i Filmvetenskap. Biämnen: Konstvetenskap, Idé- och lärdomshistoria. (2006) Har också läst Marknadskommunikation, 7,5 hp. (2021)