Nazismen, motståndet och lokalpressen i Laholm med omnejd 1933–1945

Hur utbredd var nazismen och pronazismen i Laholm med omnejd före och under andra världskriget? Vilka nazistiska och pronazistiska partier och organisationer var representerade? Hur förhöll sig lokaltidningarna till nazismen och Nazitysklands framfart? Och vad visste den sydhalländska allmänheten, eller hade goda möjligheter att känna till, om utvecklingen i Tyskland, om kriget och Förintelsen? Detta och mycket mer undersöker författaren i Nazismen, motståndet och lokalpressen i Laholm med omnejd 1933–1945 – ett tidigare oskrivet kapitel i Laholms kommuns historia.

Finns att köpa hos bokhandlarna i Laholm, Höganäs och Båstad.
Utgiven av Bokhandeln Laholm, 2022.

Arbete-pågår-reportage i Hallandsposten (september, 2021)
Intervu i Hallandsposten (november, 2022)
Intervju i Laholms Tidning (november, 2022)
Intervju i P4 Halland (nerklippt version av studiointervju den 28 november kl. 11.10 cirka)
Recension och ledartext i Laholms Tidning (december, 2022)


Beskakungen

En sällsam bok om malörtsbrännvin, dess samtid och historia. En dryck lika hatad som den är älskad.

Utgiven av Bokhandeln Laholm, 2017.
Reportage i Hallandsposten
Intervju i P4 Halland

Boken säljs på följande ställen:
Akademibokhandeln Halmstad centrum
Antikvariat Samlaren, Simrishamn
Bjäre Bokhandel, Båstad
Bokhandeln Laholm
Flygstadens Bokhandel, Halmstad
Höganäs Bokhandel


Laholm – samlade skrönor och saltade sanningar

Laholm – samlade skrönor och saltade sanningar

SLUTSÅLD
Utgiven av Bokhandeln Laholm.
Boken blev Bokhandeln Laholms mest sålda bok 2015.

Reportage i Hallandsposten
Reportage i Lokaltidningen Båstad-Laholm
Intervju i P4 Halland


Biografverksamheten i Laholms stad 1897–1939 (Ale)

Artikel i Ale, nr 2–3, 2019.

”Ale har trots sina vida disciplinramar inte tidigare haft något inslag som handlat om biograf- och filmhistoria. I denna artikel får vi ta del av författarens beskrivning av hur ett nytt »förlustelsemedel» – filmen – 1910 gjorde sitt intåg i en mindre, erkänt kulturmedveten stad, Laholm. Han följer sedan utvecklingen fram till 1939 med vissa smärre nedslag också i nutid.
Red.”

Tidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening och Landsarkivet i Lund. Beställ via info@tidskriftenale.nu (eller mejla mig, lundberglinus@gmail.com)

Reportage i Hallandsposten