Nazismen i Laholm med omnejd 1933–1945 (pågående arbete – utgivningsdatum ej fastställt)


Foto: Mikael Gamm, Hallandsposten

Reportage i Hallandsposten


Beskakungen (2017)
En sällsam bok om malörtsbrännvin, dess samtid och historia.
Utgiven av Bokhandeln Laholm.
Pris: 175 kr.

Reportage i Hallandsposten
Intervju i P4 Halland

Boken säljs på följande ställen:
Akademibokhandeln Halmstad centrum
Antikvariat Samlaren, Simrishamn
Bjäre Bokhandel, Båstad
Bokhandeln Laholm
Flygstadens Bokhandel, Halmstad
Höganäs Bokhandel


Laholm – samlade skrönor och saltade sanningar

Laholm – samlade skrönor och saltade sanningar (2015)
SLUTSÅLD. Utgiven av Bokhandeln Laholm. Boken blev Bokhandeln Laholms mest sålda bok 2015.

Reportage i Hallandsposten
Reportage i Lokaltidningen Båstad-Laholm
Intervju i P4 Halland


Ale (2019)
Artikel: »Biografverksamheten i Laholms stad 1897–1939«.
Tidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening och Landsarkivet i Lund. Kontakt: info@tidskriftenale.nu

Reportage i Hallandsposten